ȘCOALA GIMNAZIALĂ

Regele Mihai I” BUCUREȘTI | ROMÂNIA

O școală gimnazială este o instituție de învățământ pentru elevii cu vârsta cuprinsă între aproximativ 7 și 15 ani, adică clasele I-VIII. Aceasta este o perioadă importantă în dezvoltarea unui elev, în care se pune accent pe dezvoltarea abilităților de învățare, gândire critică și comunicare.

CLASA PREGĂTITOARE
2023-2024

Perioadă înscriere: 03.05 - 18.05.2023

Înscrierea în clasa pregătitoare se face cu respectarea metodologiei și a procedurii ISMB. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea prevederilor legale. Reînscrierea în învățământul preșcolar a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 se face doar în baza aprobării ISMB de amânare a înscrierii. Un copil nu poate fi înscris la mai multe unități de învățământ. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

◉ 1. Cererea – tip de înscriere
◉ 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
◉ 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
◉ 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv
◉ 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz

ETAPA 1

◉ 19.05.2023 – 22.05.2023 – Repartizarea copiilor la școala de circumscripție

◉ 23.05.2023 – 29.05.2023 – Aplicarea criteriilor generale de departajare; Admiterea sau respingerea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție pe locurile rămase libere; Validarea în CA a listei candidaților admiși; Marcarea în aplicație a acestor cereri

◉ 30.05.2023 – Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor care nu au fost admiși la alte unități, din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

◉ 31.05.2023 –Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

ETAPA 2

◉ 05.06.2023 – Comunicarea și afișarea procedurii de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
◉ 06.06.2023 – 12.06.2023 – Depunerea / transmiterea la secretariatul unității de învățământ a cererii-tip de înscriere și a documentelor; Validarea cererilor-tip de înscriere
◉ 13.06.2023 – 14.06.2023 – Procesarea cererilor-tip de înscriere, în baza procedurii ISMB, în limita locurilor disponibile; Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși
◉ 15.06.2023 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare
◉ 01.09.2023 – 08.09.2023 –Soluționarea de către ISMB a cererilor părinților / tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ

Documente ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE
(2023-2024)

Întâmpini dificultăți?
Contactează-ne !

Email:

scoalla_310@yahoo.com